Commissies

Commissie van Beheer | Zendingscommissie | Görlitzcommissie | Archiefcommissie

Commissie van Beheer

Het beheer van goederen en geld van de evangelisch-altreformierte gemeente in Laar is de taak van de kerkenraad, die deze taak aan de Commissie van Beheer heeft overgedragen. Deze commissie is voor het reglementaire beheer van inkomsten en uitgaven van de gemeente verantwoordelijk. De commissie zorgt er ook voor dat alle gemeenteleden een passende financiële bijdrage aan de kerk afdragen. De commissie informeert de kerkenraad en de gemeente naar behoefte, maar minstens één keer per jaar, over de financiële situatie.

De kerkenraad benoemt de leden op grond van voorstellen van de commissie voor vier jaar. Aan de vergaderingen, die naar behoefte, maar tenminste één keer per twee maand, gehouden worden, neemt een vertegenwoordiger van de kerkenraad als contactpersoon deel. De voorzitters van kerkenraad en commissie wisselen de notulen van beide organen uit.

Verwaltung-gr

Voorzitter: Harald Jakobs

| naar booven

Zendingscommissie

De zendingscommissie bestaat uit verbindingspersonen tussen de synodale zendingscommissie en de gemeente. Ze zijn de aanspreekpartners bij activiteiten van de synodale zendingscommissie. Ze nemen deel aan de vergaderingen van de synodale zendingscommissie. Bovendien geven ze impulsen voor activiteiten van de gemeente op het gebied van de zending en bereiden deze dan voor.

Lid van de zendingscommissie zijn Albert Arends en Gesine Derks.

Mission

| naar booven

Görlitzcommissie

De Görlitzcommissie onderhoudt het contact met onze partnergemeente, de reformierte Gemeinde Görlitz. Men bereidt de bezoeken over en weer voor en zorgt voor het schriftelijke contact.

Contactpersoon Gesine Derks

Goerlitz

| naar booven

Archiefcommissie

De archiefcommissie verzorgt het archief van de gemeente. Men vergaderert al naar gelang.

Het gemeentearchief is in de zgn. kerkenraadskamer (kamer 3) te vinden. In een kluis worden de onvervangbare documenten van de gemeente bewaard, die zicht op het gemeenteleven van tegenwoordig en vroeger geven: protocolboeken, gemeentebrieven, mededelingsbladen, plannen, werkdocumenten van kerkenraad, Commissie van Beheer, verenigingen etc.

Albert Arends, Herbert Derks, Johann Vogel

| naar booven