Groepen in de gemeente

Kinderen| Oppasdienst | Kindernevendienst | Jugendliche | Catechesatie | Club (Jungschar) | Loarscher Keller | Gesprächskreise | Julö | Gesprächskreis | Vrouwen | Vrouwenvereniging | Senioren | Seniorenvereniging

Niet alleen op de zondagen tijdens de kerkdiensten, maar ook door de week komen veel gemeenteleden regelmatig bijeen in verschillende groepen en verenigingen. Ze praten over hun geloof, behandelen bijbelse of ethische thema’s, zingen en bidden samen.

Door op de verschillende groepen te klikken, vindt u meer informatie. Veel plezier, het is de moeite waard! U bent van harte uitgenodigd om eens binnen te lopen en mee te doen.

Kinderen

Oppasdienst

De kleinste kinderen van 0 tot en met 3 jaar kunnen op zondagochtenden naar de oppasdienst. U brengt de kinderen voor het begin van de kerkdienst en haalt ze na afloop weer op. Links van de hoofdingang is een ruimte voor ze ingericht. Er kan naar hartelust worden gespeeld! Er zijn steeds twee leid(st)ers aanwezig.

Oppasrooster

| naar boven

Kindernevendienst

Elke zondagochtend is er kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 11 à 12 jaar. De kinderen verlaten voor de preek de kerk. Gastkinderen zijn vanzelfsprekend altijd hartelijk welkom.

De kinderen gaan in twee groepen uiteen. De “kleine groep” is voor kinderen uit groep 1 en 2. De “grote groep” is voor de kinderen, die al naar de Grundschule gaan (dus vanaf groep 3).

De medewerk(st)ers vertellen een bijbelverhaal dat bij de leeftijd van de kinderen past. Er wordt met de kinderen gezongen, gespeeld en gebeden.

| naar boven

Jongeren

Catechesatie

Van half september tot aan de paasvakantie wordt er catechesatie gegeven. Op Palmzondag is er gelegenheid tot Belijdenis doen.

Momenteel zijn er vier groepen:
Groep 1: ca. 13 jaar, klas 1 van het voortgezet onderwijs, op woensdag om 16.00 uur
Groep 2: ca. 14 jaar, klas 2 van het voortgezet onderwijs, op woensdag om 17.00 uur
Groep 3: ca. 15 jaar, klas 3 van het voortgezet onderwijs, op woensdag om 18.00 uur
Groep 4: ca. 16 jaar, klas 4 van het voortgezet onderwijs, op woensdag om 20.00 uur

Groep 4 neemt één keer per maand deel aan de “Mittwochstreff” i.p.v. aan de reguliere catechesatie. Op deze avond zijn ook oudere jongeren, die al Belijdenis hebben gedaan, van harte welkom. In de “Mittwochstreff” worden jeugddiensten voorbereid, uitstapjes ondernomen, films gekeken etc.

| naar boven

Club (Jungschar)

Hoi!
Wij zijn de altreformierte Club (Jungschar) Laar. We komen drie keer per jaar op drie achtereenvolgende woensdagavonden bijeen. Wanneer precies, is te zien op het mededelingenblad.

Vaak doen we een korte bijbelstudie, we spelen spelletjes of voetballen en drinken gezellig thee.

Iedereen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar is van harte uitgenodigd om mee te doen. We zouden het erg leuk vinden als je komt!

Groetjes van de Jungschar

| naar boven

Loarscher Keller

De Loarsche Keller is een open initiatief van alle drie de kerken in Laar. In 1997 startte men met het “oecumenische café” voor jongeren vanaf 15 jaar.

Alle jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan zijn van harte welkom in de kelder van de reformierte kerk. Om de week is er op zondagavond van 18.00 uur tot 20.30 uur gelegenheid om gezellig bij elkaar te komen.

Eén of twee volwassenen zijn altijd aanwezig. Alcohol is verboden. Je kunt er tafelvoetballen, muziek luisteren of gewoon lekker rondhangen en kletsen.

Verantwoordelijk zijn sinds meerdere jaren Sigrid Lichtendonk, Jens Luijen, Jessica Schütten, Hanna Trüün, Dita Neubauer, Bastian Sweers, Jan Hurink, Matthias Röcker, Sandra Langius, Christian Büsscher en Daniela Laarmann.

| naar boven

Gespreksavonden

JuLö

De jongvolwassenen (vanaf ca. 25 jaar) komen iedere laatste woensdag van de maand om 20.00 uur bijeen voor een gespreksavond.

We bespreken alledaagse thema’s met als basis het Woord Gods onder het genot van een kop koffie of thee.

| nach oben

Gesprächskreis

De gesprekskring is ontstaan uit de jongere vrouwenvereniging en de mannenvereniging. In de wintermaanden komen we bijeen voor gesprekken over geloof, leven en kerk. Wanneer precies, staat op het mededelingenblad.

Contactpersoon is Martin van Zwoll.

| naar boven

Vrouwen

Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging komt elke eerste woensdag van de maand bij elkaar. We houden ons bezig met bijbelse en vrije onderwerpen. In juli of augustus gaan we samen een middagje uit.
We bezoeken de vrouwen in de gemeente, die 75 jaar of ouder worden, voor hun verjaardag.
We zijn lid van de vrouwenbod Graafschap Bentheim / Ostfriesland.

geplande onderwerpen

Momenteel bestaat het bestuur uit volgende leden:
Fenna Jakobs
Fenni Meppelink
Fenni Zwaferink

| naar boven

Senioren

Seniorenvereniging

De seniorenvereniging bestaat sinds 2001. Eens per twee maanden zijn alle senioren op de derde donderdag uitgenodigd. Het programma is gevarieerd: bezinning, gesprekken bij koffie of thee, adventsviering, thema’s uit kerk en geschiedenis, diavoorstelling, videofilm, bezoeken aan verschillende inrichtingen, tentoonstellingen en andere kerkgemeentes, uitjes, ontmoetingen met andere groepen.

We zijn geen gesloten groep. Wie tijd en zin heeft, is altijd van harte welkom!

Contactpersoon: Albert Arends

| naar boven