Partnerschap Laar – Görlitz

goerlbil

De altreformierte contacten naar Görlitz (en Breslau en heel Silezië) dateren al uit de tijd rond 1860. De eerste voorgangers van de aldaar ontstane Freie evangelische Gemeinden werden bij de Altreformierten in de Graafschap Bentheim opgeleid.

Via deze weg kwamen de latere voorgangers Hermann Graefe (1871-1945) en Fritz Dehmel (1872-1955) naar de Graafschap. Zij werkten tussen 1895 en 1901 in de altreformierte gemeente in Laar. Graefe werkte daarna van 1898 tot 1945 in Görlitz, Dehmel van 1901 tot 1907 in Elberfeld en daarna tot 1941 in Breslau.
De Ev.-reformierte-Gemeinde Görlitz heeft een eigen homepage, de gemeentebrief uit Görlitz wordt in Laar verder vermenigvuldigd en vlijtig gelezen.

In oktober 2008 kwamen 20 à 25 personen uit beide gemeentes voor een lang weekend in Potsdam bijeen. De groep van rond 45 mensen was te gast bij de Frans-hervormde gemeente in Potsdam.

potsdam1