Historisch

De evangelisch-altreformierte gemeente in Laar werd op 27 september 1885 gesticht. Reeds sinds ongeveer 1835 kwamen met de kerk ontevredenen vaak ver van de kerkdorpen in opwekkende samenkomsten bijeen. Men noemde hen al gauw “afgescheidenen”, “separatisten” of naar de Nederlandse dominee Hendrik de Cock (1801-1842) de “Kokschen”. Ze keerden zich tegen de geest van de Verlichting en riepen op tot de terugkeer naar de oude hervormde belijdenis. Ze zetten zich in voor de Heidelberger Catechismus en het zingen van de psalmen. Ze vertelden van hetgeen “de Here aan hun ziel gedaan had”. De weerstand tegen de liberale theologie van de 19e eeuw vond sinds 1834 in Nederland (Ulrum) en sinds 1838 in Duitsland (Uelsen) met eigen gemeentestichtingen parallel aan beide kanten van de grens plaats.

Het eerste altreformierte kerkgebouw werd in 1879 in Laar gebouwd. Al zes jaar voordat de gemeente in 185 opgericht werden, werden hier in de winter regelmatig kerkdiensten gehouden. Dominee Stroeven uit Emlichheim gaf hier catechesatie.
In het begin hoorden 50 belijdende en 36 doopleden bij de gemeente. De gemeente vond in J. Sluys haar eerste voorganger, die op 17 januari 1886 enkele maanden na de officiële gemeentestichting ingezet werd. Zeventien voorgangers zijn tot nu toe in zijn voetsporen getreden. Het zijn de dominees v. Dorp, Kolthoff, Graefe, Dehmel, Veltenaar, Visser, Kalter, Offers, v. Raalte, Köster, Alsmeier, Alberts, Heikens, Rozendal, Fischer, Klompmaker en Beuker. Hun portretten hangen in de consistorie.

Tot 1967 werden de notulen van de kerkenraadsvergaderingen in het Nederlands geschreven in tot in de 60’er jaren werd er voornamelijk in het Nederlands gepreekt.

De in 1879 gebouwde kerk kreeg in 1909 een orgel. Na een verbouwing in 1951 was er voor 200 personen plaats in het gebouw. Van buiten was het gebouw nu met een dakruiter als kerk herkenbaar. In 1656 ontstond een nieuw gemeentehuis en een nieuwe pastorie. Ondanks de uitbreiding van de galerij in 1966 kon met niet meer om nieuwbouw heen. Sinds 1979 heeft de gemeente een mooi en ruim kerkelijk centrum ter beschikking.

Hier komt de gemeente bijeen. Hier verzamelen ook de verenigingen, groepen en het koor. Kinderoppasdienst, kindernevendienst, Club, jeugdvereniging, catechesatie en de vele andere groeperingen bieden voor elk wat wils.