Oecumene

Twee of drie keer per jaar vieren alle drie de kerken een gezamelijke dienst: op Pinkstermaandag buiten bij de molen en op Verzoeningsdag in november in één van de drie kerken.

In 2008 hebben alle drie gemeentes een oecumenisch gemeentefeest met een gezamelijke kerkdienst gevierd.

Vrouwen uit alle drie de kerken organiseren en vieren op de eerste vrijdag in maart de wereldgebedsdag der vrouwen.

Alle kerken organiseren en vieren met de basisschool de kerkdienst voor en met de beginnende scholieren van groep 3

CIMG7014rkk001
reformierte Kirchekatholische Kirche

Bovendien vieren de reformierte en altreformierte gemeente regelmatig samen zondagse diensten.

De diensten van alle drie kerken staan open voor iedereen.

Bovendien zijn alle drie kerken verantwoordelijk voor het jongerencafé, dat om de week zondags vanaf 18.00 uur open is.

De kerkenraden en gemeentebesturen komen ongeveer drie keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er bij behoefte gemeenschappelijke vergaderingen van de reformierte en altreformierte kerkenraad.