Eén predikant voor twee gemeentes

De evangelisch-reformierte en de evangelisch-altreformierte gemeenten in Laar hebben samen met de synodes van beide kerken op 25 mei 2009 in aanwezigheid en onder medewerking van vertegenwoordigers van beide synodes een contract gesloten, waarmee de pastorale voorziening in beide gemeentes voor de komende jaren wordt gewaarborgd.
Sinds 1 augustus 2009 hebben de beide gemeentes samen één predikant. Dat neemt niet weg dat ze elk juridisch zelfstandig blijven.

De precieze invulling van dit samenwerkingsverband is in het contract te vinden.